ก่อนไพ่6สำรับเปิดออกมา เมื่อออกมาแต่ละแต้มโอกาสชนะของ「แบงค์เกอร์、เพลเยอร์、เสมอ」

โอกาสแต้มรวมบาคาร่า

เรามีคาดการณ์บาคาร่าให้ทุกคนอ่าน ผู้อ่านผู้เล่นอย่าลืมศึกษาโอกาสรวมเพิ่มไพ่ สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบาคาร่าผ่านเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละบทความ กลายเป็นนักคาดการณ์บาคาร่าที่ชนะ


โอกาสชนะของ「แบงค์เกอร์」

เมื่อตารางคือไพ่8สำรับ ห้าใบแจกเปิดมา ไพ่ใบที่หกยังไม่เปิด เมื่อแต้มรวมต่างๆเปิดออกโอกาสชนะของ「แบงค์เกอร์」(ช่องว่างหมายความว่าชุดค่าผสมไม่น่าจะปรากฏขึ้น)

แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  0 1 2 3 4
0 0.695236 0.617601 0.540571 0.463553 0.386527
1 0.922908 0.615304 0.539289 0.462377 0.385459
2 0.922908 0.845973 0.538302 0.461377 0.385109
3 0.922922 0.845742 0.768763 0.460953 0.383862
4 0.923557 0.847902 0.768986 0.690731 0.382642
5 0.924744 0.84808 0.772494   0.614114
6 0.923211 0.846428 0.770093    
7          
8          
9          
ก่อนที่ไพ่6สำรับเปิดออก  แต้มรวมกันแต่ละอัน โอกาสที่แบงค์เกอร์จะชนะ
แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  5 6 7 8 9
0 0.309497 0.232147 0.154764 0.077381 0.000000
1 0.308293 0.231249 0.153977 0.0767 0.000000
2 0.307946 0.230743 0.153613 0.076905 0.000000
3 0.306687 0.230225 0.153673 0.076766 0.000000
4 0.305417 0.229293 0.152621 0.076573 0.000000
5 0.307938 0.230948 0.153838 0.076427 0.000000
6   0.232063 0.154635 0.077253 0.000000
7          
8          
9          

คำอธิบายสำคัญ

  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」0แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น9แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「แบงค์เกอร์」จะชนะคือ0 เพราะว่าใบที่สามของ「แบงค์เกอร์」 ( ใบที่หกของเกมนี้ )สูงสุดก็เพิ่มได้แค่9แต้ม ทั้งสองข้างเท่ากัน (เสมอ)
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」3แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น1แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「แบงค์เกอร์」จะชนะคือ0.845742( น่าจะชนะ ! )
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」6แต้ม  「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น8แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「แบงค์เกอร์」จะชนะคือ0.077253( น่าจะแพ้ ! )
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」2แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น2แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「แบงค์เกอร์」จะชนะคือ0.538302( ใครจะชนะพูดยาก )

โอกาสชนะของ「เพลเยอร์」

เมื่อตารางคือไพ่8สำรับ ห้าใบแจกเปิดมา ไพ่ใบที่หกยังไม่เปิด เมื่อแต้มรวมต่างๆเปิดออกโอกาสชนะของ「เพลเยอร์」(ช่องว่างหมายความว่าชุดค่าผสมไม่น่าจะปรากฏขึ้น)

แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  0 1 2 3 4
0 0.000000 0.305793 0.382827 0.459844 0.536872
1 0.000000 0.077013 0.384686 0.460702 0.537624
2 0.000000 0.077011 0.154018 0.461692 0.538869
3 0.000000 0.076989 0.154252 0.231517 0.539219
4 0.000000 0.076032 0.153694 0.231953 0.309183
5 0.000000 0.075882 0.152675   0.30853
6 0.000000 0.076783 0.153579    
7          
8          
9          
ก่อนที่ไพ่6สำรับเปิดออก  แต้มรวมกันแต่ละอัน โอกาสที่เพลเยอร์จะชนะ
แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  5 6 7 8 9
0 0.61389 0.691042 0.768423 0.845811 0.92319
1 0.614788 0.691983 0.769115 0.846393 0.923094
2 0.615134 0.69249 0.769616 0.846178 0.92309
3 0.616392 0.693904 0.769562 0.846655 0.923153
4 0.617492 0.694015 0.77061 0.847738 0.923583
5 0.384204 0.692008 0.769077 0.846555 0.923586
6   0.46082 0.768408 0.845958 0.9232
7          
8          
9          

คำอธิบายสำคัญ

  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」0แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น9แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「เพลเยอร์」จะชนะคือ0.92319 ( ไข่สุกไม่สามารถหนีไปได้! )
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」3แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น1แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「เพลเยอร์」จะชนะคือ0.076989( น่าจะแพ้ ! )
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」6แต้ม  「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น8แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「แบงค์เกอร์」จะชนะคือ0.845958( พร้อมฉลอง! )
  • สองใบแรก「แบงค์เกอร์」2แต้ม 「เพลเยอร์」ใบที่สามเพิ่มเป็น4แต้ม ตอนนี้โอกาสที่「เพลเยอร์」จะชนะคือ0.538869( ใครจะชนะพูดยาก )

โอกาสชนะของ「เสมอ」

เมื่อตารางคือไพ่8สำรับ ห้าใบแจกเปิดมา ไพ่ใบที่หกยังไม่เปิด เมื่อแต้มรวมต่างๆเปิดออกโอกาสชนะของ「เสมอ」(ช่องว่างหมายความว่าชุดค่าผสมไม่น่าจะปรากฏขึ้น)

แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  0 1 2 3 4
0 0.304764 0.076605 0.076603 0.076604 0.076601
1 0.077092 0.307683 0.076025 0.076921 0.076917
2 0.077092 0.077016 0.30768 0.076931 0.076022
3 0.077078 0.077269 0.076986 0.30753 0.076919
4 0.076443 0.076065 0.07732 0.077316 0.308175
5 0.075256 0.076039 0.074831   0.077356
6 0.076789 0.076789 0.076329    
7          
8          
9          
ก่อนที่ไพ่6สำรับเปิดออก  แต้มรวมกันแต่ละอัน โอกาสที่เสมอจะชนะ
แต้มแบงค์เกอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์ แต้มเพลเยอร์
  5 6 7 8 9
0 0.076613 0.076811 0.076812 0.076809 0.07681
1 0.076919 0.076768 0.076908 0.076907 0.076906
2 0.07692 0.076767 0.076771 0.076918 0.07691
3 0.076921 0.07587 0.076776 0.076579 0.076847
4 0.07709 0.076692 0.076769 0.075688 0.076417
5 0.307858 0.077044 0.077085 0.077018 0.076414
6   0.307118 0.076956 0.076789 0.0768
7          
8          
9          

เรียนรู้เพิ่มเติม