บาคาร่า casino

หลังตัดไพ่ไป1-10ใบการเปลี่ยนแปลงของ「ข้อได้เปรียบคาสิโน」

บาคาร่าตัดไพ่การเปลี่ยนแปลงของโอกาส

  ข้อได้เปรียบคาสิโน ข้อได้เปรียบคาสิโน ข้อได้เปรียบคาสิโน
จำนวนตัดไพ่ Banker Player Tie
1 ใบ 0.010535 0.012396 0.143467
2 ใบ 0.010527 0.0012405 0.143836
3 ใบ 0.010514 0.012418 0.14381
4 ใบ 0.010463 0.01247 0.143889
5 ใบ 0.010662 0.012267 0.143861
6 ใบ 0.010692 0.012238 0.144756
7 ใบ 0.010662 0.012269 0.144688
8 ใบ 0.010629 0.012298 0.142942
9 ใบ 0.010602 0.012326 0.14317
10 ใบ 0.01056 0.012369 0.143083

แบงค์เกอร์

ตัดไพ่ออก6ใบ 「ข้อได้เปรียบคาสิโน」สูงสุด ( 0.010692 ) ตัดไพ่ออก4ใบ「ข้อได้เปรียบคาสิโน」ต่ำสุด( 0.010463 )

ความแตกต่างสูงต่ำ

0.010692-0.010463=0.000229


เพลเยอร์

ตัดไพ่ออก4ใบ「ข้อได้เปรียบคาสิโน」สูงสุด ( 0.0147 )  ตัดไพ่ออก6ใบ 「ข้อได้เปรียบคาสิโน」ต่ำสุด(0.012238 )

ความแตกต่างสูงต่ำ

0.01247-0.012238=0.000232


สรุป

ตารางคาดการณ์บาคาร่าข้างต้นช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจความลับได้จากนั้นปรับปรุงความสามารถการเล่นบาคาร่า

เรียนรู้เพิ่มเติม