บาคาร่า casino

ไพ่ 8 สำรับ โอกาสของเพลเยอร์ไพ่ใบที่2หรือใบที่3ไปแต่ละแต้ม

แต้มบาคาร่าโอกาสเพิ่มไพ่

ยอดรวมแต้ม โอกาสไพ่2ใบ โอกาสไพ่3ใบ Total
0 0.027939 0.066051 0.093989
1 0.017984 0.056544 0.074527
2 0.017913 0.056404 0.074317
3 0.017984 0.056544 0.074527
4 0.017914 0.056395 0.074309
5 0.017984 0.056527 0.074511
6 0.094532 0.038695 0.133227
7 0.094903 0.038764 0.133666
8 0.094532 0.038707 0.133239
9 0.094903 0.038784 0.133687
Total 0.496586 0.503414 1
หลังจากไพ่2ใบหรือไพ่3ใบแจกเสร็จแล้ว ยอดรวมแต้มของเพลเยอร์– ไพ่8สำรับ

ไพ่8สำรับ

ในการคาดการณ์โอกาสของบาคาร่า ก็「เพลเยอร์」เอามาหยุดด้วยไพ่เพียงสองใบโอกาสคือ0.496586 ต้องเพิ่มไพ่3ใบโอกาสคือ0.503414


สรุปโอกาสของไพ่8สำรับ

เล่นบาคาร่าต้องรู้โอกาส「เพลเยอร์」สุดท้ายไม่ว่าจะเอาไพ่2ใบหรือ3ใบ โอกาสของแต่ละแต้ม บาคาร่าของเราให้ทุกคนได้เรียนรู้

  • 0 แต้ม:0.093989
  • 1 แต้ม:0.074527
  • 2 แต้ม:0.074317
  • 3 แต้ม:0.074527
  • 4 แต้ม:0.074309
  • 5 แต้ม:0.074511
  • 6 แต้ม:0.133227
  • 7 แต้ม:0.133666
  • 8 แต้ม:0.133239
  • 9 แต้ม:0.133687

เรียนรู้เพิ่มเติม