บาคาร่า casino

บาคาร่า:ข้อได้เปรียบของคาสิโนไพ่8สำรับ

ข้อได้เปรียบของบาคาร่าคาสิโน

เดิมพันแบงค์เกอร์(Banker)ข้อได้เปรียบของคาสิโน

ถ้าทุกคนเดิมพันแต่Banker (แบงค์เกอร์) ข้อได้เปรียบของคาสิโน: 1.06%

ทุกคนเดิมพันแต่(Banker)แบงค์เกอร์ – ไพ่8สำรับ

ถ้าอัต ราต่อรอง  จำนวนรวม โอกาส กำไร
แบงค์เกอร์ชนะ 0.95 2,292,252,566,437,888 0.458597 0.435668
เพลเยอร์ชนะ 1 2,230,518,282,592,256 0.446247 -0.446247
เสมอ 0 475,627,426,473,216 0.095156 0
Total   4,998,398,275,503,360 1 -0.010579
คำอธิบายการสอนบาคาร่า:เกมพนันไพ่8สำรับ รวมจะมีการสิ้นสุดทั้งหมด4,998,398,275,503,360โอกาส

โอกาสแต่ละอย่าง

1. 「โอกาสแบงค์เกอร์ชนะคือ2,292,252,566,437,888 ครั้ง」,โอกาสคือ 0.458597

 2. 「โอกาสเพลเยอร์ชนะคือ2,230,518,282,592,256ครั้ง」,โอกาสคือ  0.446247

3. 「โอกาสเสมอคือ475,627,426,473,216 ครั้ง」,โอกาสคือ  0.095156

แต่ละมูลค่าที่คาดหวัง

1. โอกาสที่จะออกแบงค์เกอร์ 0.458597  ถ้าอัตราต่อรอง0.95   มูลค่าที่คาดหวัง : 0.458597 × 0.95=0.435668

2. โอกาสที่จะออกเพลเยอร์ 0.446247  ถ้าทุกคนเดิมพันแต่「แบงค์เกอร์」เมื่อออก เพลเยอร์「กิดหมด」อัตราต่อรองคือ-1  มูลค่าที่คาดหวัง : 0.446247×-1 = -0.446247

3. โอกาสที่จะออกเสมอคือ 0.095156  แต่เมื่อออก「เสมอ」ทุกคนไม่แพ้ไม่ชนะ อัตราต่อรองคือ0  มูลค่าที่คาดหวัง : 0 × 0.095156 = 0

ผลรวมมูลค่าที่คาดหวังทั้งสาม

-0.446247 (แบงค์เกอร์)+0.435668 (เพลเยอร์)+0 (เสมอ) = -0.010579 (ข้อได้เปรียบของคาสิโน1.0579 % )


เดิมพันเพลเยอร์(Player)ข้อได้เปรียบของคาสิโน

ถ้าทุกคนเดิมพันแต่Player (เพลเยอร์) ข้อได้เปรียบของคาสิโน: 1.24%

ทุกคนเดิมพันแต่(Player )เพลเยอร์ – ไพ่8สำรับ

ถ้าอัตราต่อรองจำนวนรวม โอกาสกำไร
แบงค์เกอร์ชนะ-12,292,252,566,437,8880.458597-0.458597
เพลเยอร์ชนะ12,230,518,282,592,2560.4462470.446247
เสมอ0475,627,426,473,2160.0951560
Total4,998,398,275,503,3601-0.01235
คำอธิบายการสอนบาคาร่า:เกมพนันไพ่8สำรับ รวมจะมีการสิ้นสุดทั้งหมด4,998,398,275,503,360โอกาส

โอกาสแต่ละอย่าง

 1. 「โอกาสแบงค์เกอร์ชนะคือ2,292,252,566,437,888 ครั้ง」,โอกาสคือ 0.458597

2. 「โอกาสเพลเยอร์ชนะคือ2,230,518,282,592,256ครั้ง」,โอกาสคือ 0.446247

3. 「โอกาสเสมอคือ475,627,426,473,216 ครั้ง」,โอกาสคือ 0.095156

แต่ละมูลค่าที่คาดหวัง

1. โอกาสที่จะออกแบงค์เกอร์ 0.458597,ถ้าทุกคนเดิมพันแต่「เพลเยอร์」,เมื่อออกแบงค์    เกอร์「กิดหมด」อัตราต่อรองคือ-1   มูลค่

2. โอกาสที่จะออกเพลเยอร์ 0.446247  อัตราต่อรองคือ1 มูลค่าที่คาดหวัง: 0.446247× 1 = 0.446247

3. โอกาสที่จะออกเสมอคือ 0.095156,แต่เมื่อออก「เสมอ」ทุกคนไม่แพ้ไม่ชนะ  อัตราต่อ    รองคือ0  มูลค่าที่คาดหวัง: 0 × 0.095156 = 0

ผลรวมมูลค่าที่คาดหวังทั้งสาม

-0.458597 (แบงค์เกอร์)+0.446247 (เพลเยอร์)+0 (เสมอ) = -0.01235 (ข้อได้เปรียบของคาสิโน1.235 % )


เดิมพันเสมอ(Tie)ข้อได้เปรียบของคาสิโน

ถ้าทุกคนเดิมพันแต่Tie(เสมอ) ข้อได้เปรียบของคาสิโน: 14.36%

ทุกคนเดิมพันแต่(Tie)เสมอ – ไพ่8สำรับ

ถ้าอัตราต่อรอง จำนวนรวมโอกาสกำไร
แบงค์เกอร์ชนะ-12,292,252,566,437,8880.458597-0.458597
เพลเยอร์ชนะ12,230,518,282,592,2560.446247-0.446247
เสมอ8475,627,426,473,2160.0951560.761248
Total4,998,398,275,503,3601-0.143596
คำอธิบายการสอนบาคาร่า:ถ้าทุกคนเดิมพันแต่「เสมอ」,เปิดออกเป็น「แบงค์เกอร์」、「เพลเยอร์」คาสิโนก็กินทั้งสอง

1. แบงค์เกอร์  :0.458597 × -1 = -0.458597
2. เพลเยอร์     :0.446247 × -1 = -0.446247
3. เสมอ          :0.095156 × 8 = 0.761248

ผลรวมมูลค่าที่คาดหวังทั้งสาม

0.761248 (เสมอ)-0.458597 ( แบงค์เกอร์)-0.446247 (เพลเยอร์) = -0.143596 (ข้อได้เปรียบของคาสิโน14.3596 % )


เดิมพันคู่(Pair)ข้อได้เปรียบของคาสิโน

ถ้าทุกคนเดิมพันแต่Pair (คู่) ข้อได้เปรียบของคาสิโน: 10.36%

ทุกคนเดิมพันแต่(Pair)คู่ – ไพ่8สำรับ

ถ้าอัตราต่อรองจำนวนรวมโอกาส กำไร
คู่116,4480.0746990.821687
ไม่ใช่คู่-179,8720.925301-0.925301
Total86,3201-0.103614
คำอธิบายการสอนบาคาร่า:เกมพนันไพ่8สำรับ จะมีทั้งหมด 6,448 แบบ「คู่ 」รวม  โอกาสคือ0.074699 (1/13.4),อัตราต่อรองคือ11  ไม่ได้ออก「คู่」รวมมี79872แบบ โอกาสคือ 0.925301 ผู้เล่นที่เดิมพัน「คู่」ทั้งหมดแพ้  อัตราต่อรองคือ-1

1.คู่:0.074699 × 11 = 0.821687
2. ไม่ใช่คู่:0.925301 × -1 = -0.925301
3.มูลค่าที่คาดหวัง:0.821687 – 0.925301 = -0.103614 (ข้อได้เปรียบของคา สิโน10.3614%)

เรียนรู้เพิ่มเติม