บาคาร่า casino

ไพ่ 6 สำรับ โอกาสของแบงค์เกอร์ไพ่ใบที่2หรือใบที่3ไปแต่ละแต้ม

แต้มบาคาร่าโอกาสเพิ่มไพ่

ยอดรวมแต้ม โอกาสไพ่2ใบ โอกาสไพ่3ใบ Total
0 0.027914 0.060717 0.088632
1 0.018003 0.051319 0.069322
2 0.017909 0.051109 0.069018
3 0.022552 0.00269 0.072821
4 0.049534 0.043863 0.093398
5 0.058871 0.041906 0.100778
6 0.085496 0.035526 0.121022
7 0.094979 0.033531 0.12851
8 0.094484 0.033494 0.127978
9 0.094979 0.033543 0.128522
Total 0.564722 0.435278 1
หลังจากไพ่2ใบหรือไพ่3ใบแจกเสร็จแล้ว ยอดรวมแต้มของแบงค์เกอร์– ไพ่6สำรับ

ไพ่6สำรับ

ในการคาดการณ์โอกาสของบาคาร่า ก็「แบงค์เกอร์」เอามาหยุดด้วยไพ่เพียงสองใบโอกาสคือ0.564722 ต้องเพิ่มไพ่3ใบโอกาสคือ0.435278


สรุปโอกาสของไพ่6สำรับ

เล่นบาคาร่าต้องรู้โอกาส「แบงค์เกอร์」สุดท้ายไม่ว่าจะเอาไพ่2ใบหรือ3ใบ โอกาสของแต่ละแต้ม บาคาร่าของเราให้ทุกคนได้เรียนรู้

  • 0 แต้ม:0.088632
  • 1 แต้ม:0.069322
  • 2 แต้ม:0.069018
  • 3 แต้ม:0.072821
  • 4 แต้ม:0.093398
  • 5 แต้ม:0.100778
  • 6 แต้ม:0.121022
  • 7 แต้ม:0.12851
  • 8 แต้ม:0.127978
  • 9 แต้ม:0.128522

เรียนรู้เพิ่มเติม