บาคาร่า casino

หนึ่งเกม โอกาสรวมของไพ่ที่ต้องแจกออก4/5/6ใบ แต่ละอันเท่าไหร่?

แต้มบาคาร่าโอกาสเพิ่มไพ่

เวลาคาดการณ์บาคาร่าบางครั้งสองฝ่าย เกมบาคาร่าแจกไพ่สองใบก็จะรู้แล้ว ตอนนี้แจกไพ่4ใบ บางครั้ง「เพลเยอร์」เพิ่มไพ่ใบที่3แล้วถึงจะรู้ว่าชนะหรือแพ้ ตอนนี้แจกไพ่แล้ว5ใบ บางที「แบงค์เกอร์」ก็ต้องเพิ่มอีก1ใบ ตอนนี้มีไพ่6ใบ

บาคาร่าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น ไพ่8 สำรับและ ไพ่6 สำรับ อธิบายรายการให้ผู้เล่นและผู้อ่านเรียนรู้


โอกาสของ4/5/6ใบ แต่ละอันมีเท่าไหร่?

ไพ่8 สำรับ

 • ไพ่4ใบ             :0.378868
 • ไพ่5ใบ             :0.303444
 • ไพ่6ใบ             :0.317687
 • 「แบงค์เกอร์」:เฉลี่ยต้องใช้ไพ่  2.43540508 ใบ
 • 「เพลเยอร์」  :เฉลี่ยต้องใช้ไพ่  2.50341377 ใบ
 • 「รวม」          :เฉลี่ยต้องใช้ไพ่ 4.93881885 ใบ
Total Cards โอกาส  
4 0.378868
5 0.303444
6 0.317687
Total 1
ต้องแจกไพ่ทั้งหมดกี่ใบ- 8สำรับ

ไพ่6 สำรับ

 • ไพ่4ใบ             :0.378925
 • ไพ่5ใบ             :0.30354
 • ไพ่6ใบ             :0.317535
 • 「แบงค์เกอร์」 :เฉลี่ยต้องใช้ไพ่  2.435277628 ใบ
 • 「เพลเยอร์」    :เฉลี่ยต้องใช้ไพ่  2.503332474 ใบ
 • 「รวม」            :เฉลี่ยต้องใช้ไพ่  4.938610102 ใบ
Total Cards โอกาส 
4 0.378925
5 0.3054
6 0.317535
Total 1
ต้องแจกไพ่ทั้งหมดกี่ใบ- 6สำรับ

สรุป

 จากข้อมูลข้างบนไพ่8 สำรับและ ไพ่6 สำรับ มีไพ่ใบที่ห้าหรือหกไม่มีผลกระทบ อยากรู้โปรแกรมคาดการณ์บาคาร่าสามารถดูเรียนรู้บาคาร่าของเราเพิ่มเติมได้ เพิ่มแนวคิดเล่นบาคาร่ากลายเป็นกองทัพที่ชนะบ่อยๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม